کتاب آموزش «اکسل 2019 ویژه بازار کار»

تومان35,000

در حقیقت اکسل زبان مشترک بین تمامی سازمان‌هایی است که گزارشات خود را بر مبنای آن تهیه می کنند، حتی اگر نرم افزار خاصی نیز داشته باشند، معمولا خروجی آنها نیز فرمت اکسل می باشد. این کتاب برای آموزش مبتدی و یا آموزش اکسل نوشته نشده است، بلکه برای افرادی تهیه شده است که می خواهند بصورت حرفه‌ای از اکسل در بازار کار و برای گزارش گیری و محاسبات پیشرفته بهره برند. مواردی که در این کتاب آموزش داده شده است معمولا در مصاحبه استخدامی شرکت های مختلف سوال می شود.