تزریق سازنده با non-string map (اشیای مستقل از هم)

معرفی فریم ورک جاوا اسپرینگ

به نام خدا
در این بخش از مطالب مربوط به فریمورک اسپرینگ، مثالی ارائه می دهیم که در آن از map بعنوان پاسخی که دارای Answer و User است استفاده می کنیم. در اینجا کلید و مقدار هر دو object هستند. Answer اطلاعات خاص خودش را دارد مانند answerId و answer و postedDate، همینطور User اطلاعات مخصوص بخود را داراست شامل userId و username و emailId.

مشابه مثالی که در مقاله پیشین بیان شد، فرومی داریم که در آن یک پرسش می تواند چندین پاسخ داشته باشد.

Question.java
این کلاس شامل سه ویژگی (property) است، دو سازنده و متود displayInfo که این متود اطلاعات را چاپ می کند.

package com.javatpoint; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.Map; 
import java.util.Set; 
import java.util.Map.Entry; 
public class Question { 
private int id; 
private String name; 
private Map<Answer,User> answers; 
public Question() {} 
public Question(int id, String name, Map<Answer, User> answers) { 
super(); 
this.id = id; 
this.name = name; 
this.answers = answers; 
} 
public void displayInfo(){ 
System.out.println("question id:"+id); 
System.out.println("question name:"+name); 
System.out.println("Answers...."); 
Set<Entry<Answer, User>> set=answers.entrySet(); 
Iterator<Entry<Answer, User>> itr=set.iterator(); 
while(itr.hasNext()){ 
Entry<Answer, User> entry=itr.next(); 
Answer ans=entry.getKey(); 
User user=entry.getValue(); 
System.out.println("Answer Information:"); 
System.out.println(ans); 
System.out.println("Posted By:"); 
System.out.println(user); 
} 
} 
}

 
Answer.java

package com.javatpoint; 
import java.util.Date; 
public class Answer { 
private int id; 
private String answer; 
private Date postedDate; 
public Answer() {} 
public Answer(int id, String answer, Date postedDate) { 
super(); 
this.id = id; 
this.answer = answer; 
this.postedDate = postedDate; 
} 
public String toString(){ 
return "Id:"+id+" Answer:"+answer+" Posted Date:"+postedDate; 
} 
}

 
User.java

package com.javatpoint; 
public class User { 
private int id; 
private String name,email; 
public User() {} 
public User(int id, String name, String email) { 
super(); 
this.id = id; 
this.name = name; 
this.email = email; 
} 
public String toString(){ 
return "Id:"+id+" Name:"+name+" Email Id:"+email; 
} 
}

 
applicationContext.xml
از دو خصیصه key-ref و value-ref از عنصر ورودی برای تعریف ارجاعی به bean در map استفاده شده است.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<beans 
xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p" 
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans  
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd">
<bean id="answer1" class="com.javatpoint.Answer">
<constructor-arg value="1"></constructor-arg>
<constructor-arg value="Java is a Programming Language"></constructor-arg>
<constructor-arg value="12/12/2001"></constructor-arg>
</bean>
<bean id="answer2" class="com.javatpoint.Answer">
<constructor-arg value="2"></constructor-arg>
<constructor-arg value="Java is a Platform"></constructor-arg>
<constructor-arg value="12/12/2003"></constructor-arg>
</bean>
<bean id="user1" class="com.javatpoint.User">
<constructor-arg value="1"></constructor-arg>
<constructor-arg value="Arun Kumar"></constructor-arg>
<constructor-arg value="[email protected]"></constructor-arg>
</bean>
<bean id="user2" class="com.javatpoint.User">
<constructor-arg value="2"></constructor-arg>
<constructor-arg value="Varun Kumar"></constructor-arg>
<constructor-arg value="[email protected]"></constructor-arg>
</bean>
<bean id="q" class="com.javatpoint.Question">
<constructor-arg value="1"></constructor-arg>
<constructor-arg value="What is Java?" ></constructor-arg>
<constructor-arg>
<map>
<entry key-ref="answer1" value-ref="user1"></entry>
<entry key-ref="answer2" value-ref="user2"></entry>
</map>
</constructor-arg>
</bean>
</beans>

 

Test.java
این کلاس bean را از فایل applicationContext.xml گرفته و متود displayInfo را فراخوانی می کند.

package com.javatpoint; 
import org.springframework.beans.factory.BeanFactory; 
import org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanFactory; 
import org.springframework.core.io.ClassPathResource; 
import org.springframework.core.io.Resource; 
public class Test { 
public static void main(String[] args) { 
Resource r=new ClassPathResource("applicationContext.xml"); 
BeanFactory factory=new XmlBeanFactory(r); 
Question q=(Question)factory.getBean("q"); 
q.displayInfo(); 
} 
}

این مطلب مورد پسند شما بود؟

با کلیک روی ستاره‌های زیر به آن امتیاز دهید.

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد امتیازها: 0

تاکنون امتیازی برای این مطلب ثبت نشده است، می‌توانید اولین نفر باشید!

تومان130,000
شگفتانه

آموزش دیجیتال مارکتینگ (رشد کسب و کار)

آموزش صفر تا صد سئو – دوره «دکترای سئو»

تومان449,000
شگفتانه
تومان197,000

کتاب های تجارت الکترونیک

کتاب صفر تا صد سئو در وردپرس

تومان70,000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.